• Slajdy do wykładu
 • Literatura:
  1. P. Beynon-Davies: Systemy baz danych. WNT, Warszawa 1998 skan 1, skan 2, skan 3
  2. C. J. Date: Wprowadzenie do systemów baz danych. WNT, Warszawa 2000
  3. J. D. Ullman, J. Widom: Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT, Warszawa 2000
  4. T. Connolly, C. Begg: Systemy baz danych. Wydawnictwo RM, Warszawa 2004 cz. 3, cz. 4
  5. M. Gruber: SQL. Helion, Gliwice 1996
  6. J. S. Bowman, S. L. Emerson, M. Darnowsky: Podręcznik języka SQL. WNT, Warszawa 2001
  7. H. Ladanyi: SQL. Księga eksperta. Helion, Gliwice 2000
  8. A. Jakubowski: Podstawy SQL. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2001
  9. R. Wrembel, J. Jezierski, M. Zakrzewicz: System zarządzania bazą danych Oracle 7 i Oracle 8. Nakom, Poznań 1999 skan
  10. R. Wrembel, W. Wieczerzycki: Projektowanie aplikacji bazy danych Oracle. Nakom, Poznań 1997 skan